សម្តេចក្រុមព្រះ ជួបធ្វើសាវនាការជាមួយនាយករដ្ឋមន្រ្តីបង់ក្លាដែស
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានក្រុម ឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ ព្រះមហាក្សត្រ និងជាព្រះប្រធានគណបក្ស ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បានជួបធ្វើសាវនាការ និងពិភាក្សាការងារ ជាមួយនាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃប្រទេសបង់ក្លាដេស នៅសណ្ឋាគារ សូហ្វីតែល រាជធានីភ្នំពេញ ព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧