វិដេអូសកម្មភាពសម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ

 

វិដេអូព្រះសកម្មភាព នៅសាលាបឋមសិក្សាសម្តេចនរោត្តម រណឫទ្ធិ ក្នុងស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម
វិដេអូសកម្មភាពសម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានគណបក្សនរោត្តម រណឫទ្ធិ ស្តេចយាងចុះសាកសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនសមាជិក សមាជិកា ក្នុងខេត្តចំនួន៥ នាថ្ងៃទី២០ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១

វិដេអូសកម្មភាពស្តីពីសមិទ្ធផល សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ក្នុងព្រះឋានៈជាព្រះប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ